NYILATKOZAT

A HUKOSZ – Magyar Ebfajták Szövetsége nyilatkozatban rögzíti, hogy tevékenysége a civilség keretén belül kinológiai természetű. Ebből következően nem fogalmaz meg politikai, gazdaságpolitikai véleményt. Nem feladata értékelni történelmi eseményeket, kizárólag akkor, ha az a képviselt kutyafajtákra közvetlen vonatkozással bír. A HUKOSZ – Magyar Ebfajták Szövetsége a hungarikum és magyar ebfajták, illetve minden kutya érdekében, azok védelmében, minőségi tenyésztésében és az állatok védelmében általában érdekelt. Így nem tesz különbséget faji, vagy világnézeti alapon a kutyák gazdái tekintetében. Nem fogalmaz meg tiltó, vagy megerősítő határozatokat még háborús konfliktusok esetén sem ezen személyekkel, szervezeteikkel kapcsolatban, sem általában, sem a konfliktus okán. Az állatok és egyben kutyáink érdeke a természetes és napi életkörnyezetük, munkakörnyezetük nyugalma, a fajtaspecifikus kívánalmak teljesülése. A kutyák és a kutyafajták érdeke a biztonságos és békés környezet!

Sajnálattal szembesülünk viszont azzal, hogy hazai és nemzetközi kutyás szervezetek egyaránt nagy számban tesznek politikai alapozottságú véleményeket a jelenlegi orosz-ukrán konfliktus kapcsán. Teszik ezt úgy, hogy alapszabályaikban szinte kivétel nélkül hangsúlyozzák a politikai hatások és politikai, illetve rasszista alapú megkülönböztetés minden formájának elutasítását. Ezek a szervezetek politikai, a mostani hetekben kiadott állásfoglalásukkal hozzájárulnak a háborús konfliktus eszkalálódásához, ember-ember között határokon túlnyúló kiszélesedéséhez, kutyások és kutyások, tenyésztők és tenyésztők közötti szembenálláshoz, ami éppen ellentétes a kutyák és a kutyafajták érdekével. A HUKOSZ – Magyar Ebfajták Szövetsége elítéli ezt a megközelítést.

A HUKOSZ – Magyar Ebfajták Szövetsége rendezvényein továbbra is fogadja minden országból való nevezéseket, látogatókat. Egyben segélyprogramot működtet azok számára, akik bármely magyar kutyafajtához tartozó kedvencükkel menekülni kényszerülnek otthonukból és Magyarországon keresnek menedéket. Számukra érdekképviseletben segítséget, ellátást és befogadást kínálunk. Segítjük a külföldi lakóhelyükön bajba jutott hungarikum fajtát tartó kutyásokat, tenyésztőket azzal, hogy az Ökumenikus Segélyszervezethez kapcsolódva számukra alapvető ellátmányt juttatunk külföldre, akár háborús körülmények között is. Régóta segítjük és a jelen helyzetben is fenntartva a hungarikum kutyafajták fajtamentő szervezeteit, civil kezdeményezéseit. Ennek az iránynak a megfontolására és követésére biztatjuk tagszervezeteinket és a velünk szimpatizálókat.

--------------------

DECLARATION

Hukosz – Hungarian Dog Breed Association states in present statement that its activities are of a kinological nature within the framework of civilian perspective, a non-governmental spectrum. Consequently, it does not express a political or economic opinion. It is not its duty to evaluate historical events unless it has a direct reference to the dog breeds represented. Hukosz – Hungarian Dog Breed Association is generally interested in the interests of hungaricum and Hungarian dog breeds, as well as all dogs, their protection, quality breeding and the protection of animals. Thus, it does not discriminate on the basis of race or worldview with regard to the owners of dogs. It does not formulate forbidding or affirmative decisions, even in the event of conflicts, either in relation to these persons, their organizations, or in general, or because of the conflict. It is in the interest of animals and our dogs to keep their natural and daily living environments, their working environment calm, and to meet breed-specific requirements. It is in the interest of dogs and breeds of dogs to have a safe and peaceful environment!

However, we regret that both domestic and international dog organizations make politically based opinions on the current Russian-Ukrainian conflict. They do so by stressing, almost without exception, in their statutes the rejection of all forms of political influence and political or racist discrimination. These organizations, with their political resolution issued in recent weeks, contribute to the escalation of the war conflict and the widening of the human-human cross-border conflict between dog and dog owners, breeders and breeders, which is contrary to the interests of dogs and dog breeders. Hukosz – Hungarian Dog Breed Association condemns this approach.

Hukosz – Hungarian Dog Breed Association continues to welcome entries and visitors from all countries. It also operates an aid program for those who are forced to flee their homes with their pets belonging to any Hungarian dog breed and seek refuge in Hungary. We offer them advocacy assistance, care and inclusion. We help dog owners and breeders who keep hungaricum breeds in trouble abroad by providing them with basic supplies abroad, even in wartime conditions, in connection with the Hungarian Ecumenical Relief Organization. We have been helping and maintaining the breed rescue organizations and civil initiatives of hungaricum dog breeds for a long time and maintaining them in the current situation. We encourage our member organizations and those who sympathize with us to consider and follow this direction.

Budapest, 2022.03.10.

HUKOSZ Elnöksége

HUKOSZ Presidency