Konzultáció

A HUKOSZ-Magyar Ebfajták Szövetsége elsődlegesen érdekelt abban, hogy részt vállaljon és segítse a hungarikum kutyafajtákkal kapcsolatos állatvédelmet. Ennek két kiemelt eleme van. Az egyik a fajtamentés és a másik pedig az ismeretlen származású egyedek állományba bevonása és az in-situ programok. Utóbbi elsődlegesen a fajtákban elfogadott tenyésztőszervezetek részére  kiemelten fontos. A HUKOSZ-Magyar Ebfajták Szövetsége képviselőjén keresztül tanácsadóként részt vesz a hazai állatvédelem formálásában. Ezen a módon az állatvédő szervezetekkel kapcsolatot keres és ajánl számukra lehetőséget bekapcsolódni a magyar ebfajták edukációs programjaiba prevenciós céllal és fajtamentésükbe vis major elhárítására. Nyilvános és mindenki számára elérhetően konzultációt kezdeményezünk a témában.

Véleményét szíveskedjen céges megjelöléssel, magánszemélyként személyét azonosítható módon, névvel, címmel ellátva megküldeni elektronikusan irodánkba:

iroda@magyarkutyafajtak.hu

Konzultáció a hungarikum kutyafajták fajtamentése megszervezésének ügyében.

2023/1/konzultáció-HUKOSZ hivatkozási számmal szervezetünk törvénymódosítási javaslaton dolgozik. Értesítjük az érdeklődőket, hogy az Átv-hez rendelt jogszabályi módosításban és kiegészítő rendeletei módosításában az alábbi változtatásokat kívánjuk kezdeményezni:

- fajtamentő tevékenység, központi adatbázis és diszpécser rendszer, ETSZ feladatköri támogatások, állatvédelmi szervezetek támogatása.

Kérdezzük véleményét, hogy

- Egyetért-e azzal, hogy a fajtamentés kiemelt státuszú legyen a hungarikum, azaz a magyar ebfajták szempontjából?

- Egyetért-e azzal, hogy a fajtamentésben elsődlegesen közfeladatokat ellátó államilag elismert tenyésztőszervezetek kapjanak ezen feladatok ellátására anyagi támogatást a jelenlegi rendszerrel szemben, amelyben nincs ilyen keret? Ha igen, akkor mely finanszírozás típussal ért egyet leginkább? Inkább állami és kis részben magán; vagy; Inkább magán és kis részben állami; Egyenlő részben magán és állami forrásokból létesüljön?

- Egyetért-e azzal, hogy a magyar ebfajtákat érintő állatvédelemben és fajtamentésben aktív nem-államilag elismert tenyésztőszervezetek kapjanak speciális kiképzést a feladat ellátására?

- Egyetért-e azzal, hogy a magyar ebfajták esetében aktív nem-államilag elismert és nem tenyésztőszervezetek is kapjanak feladatuk végzéséhez pályázati úton támogatási lehetőséget?

- Egyetért-e azzal, hogy a magyar ebfajták esetében fontos és alapvető az állatvédelem fokozatosan, de a társadalom minden részére kiterjedő szabályozás, és edukáció bevezetése?