Tenyésztőszervezeti támogatások 2023.

TENYÉSZTŐSZERVEZETI TÁMOGATÁSOK 2023.

HUKOSZ-MAGYAR EBFAJTÁK SZÖVETSÉGE

Támogatási csomag a hungarikum kutyafajták tenyésztőszervezetei részére szakmai működési célokra. Pályázatokat 2023.03.01. - 2023.09.01. között lehet benyújtani szervezetünkhöz, az iroda@magyarkutyafajtak.hu emailcímre és postai úton egyaránt megküldve. Kifüggesztve a honlapon www.magyarkutyafajtak.hu .
A pályázati dokumentáció: szervezet bemutatása és a szervezet alapadatai, képviselet adatai a támogatási programban + pályázott szakmai célok leírása + korábbi eredmények + tagság bemutatása + a gondozott fajta gondozott egyedeinek minősége leírása + alkalmazott tenyésztői etika + tenyészcél + tenyészegyedek száma és nemenkénti megoszlása + szakmai célok + forrásigény, tételes táblázat indoklással.
A dokumentáció terjedelme: max. 3 gépelt A/4-es oldal, 12-es betűméret, New Times Roman. Fotók ezen kívül csatolandó, max. 2 oldal.
Futamidő: 2023.04.01-2023.12.31. 
Elbírálás: A beadási időszakban havonta egy alkalommal folyamatosan. HUKOSZ-MESZ

1.,Pályázható csomagok HUKOSZ-MESZ tagszervezetek részére

1.1. Ha a pályázó szervezet HUKOSZ tagszervezet és Elhelyezési és Tenyésztői Programot működtetve pályázik:

Érték: max. 10.000.000.- szervezetenként.
Tartalma lehet (maximált részarányok): kennel és alomellenőrzés (45%), szakmai rendezvény (50%), törzskönyv vezetési támogatás (40%), egyesületi tag- és állomány regisztráció támogatása(10%), fajtamentés támogatása (25%), ismeretlen származású egyedek állományába bevonási támogatása (30%), ismeretlen származású egyedek tenyésztésbe bevonás támogatása (10%), szakmai kiadványok, kommunikációs anyagok, szakmai dokumentumok készítése (65%), edukációtovábbképzés (30%), online fejlesztés (30%), állatorvosi és állatgyógyászati szolgáltatások (50%), fajtavédelem (50%).

1.2. Ha a pályázó szervezet HUKOSZ tagszervezetként szakmai működése támogatására pályázik:

Érték: max. 5.000.000.- szervezetenként.
Tartalma lehet (maximált részarányok): kennel és alomellenőrzés (25%), szakmai rendezvény (40%), törzskönyv vezetési támogatás (20%), egyesületi regisztráció támogatása (10%), fajtamentés támogatása (25%), ismeretlen származású egyedek állományába bevonási támogatása (15%), ismeretlen származású egyedek tenyésztésbe bevonás támogatása (5%), edukáció-továbbképzés(25%), fajtavédelem (25%).

1.3. Ha a pályázó szervezet HUKOSZ tagszervezetként szakmai működése támogatására határon túli tenyésztőszervezettel együtt pályázik:

Érték: max. 2.000.000.- szervezetenként.
Tartalma lehet (maximált részarányok): szakmai rendezvény – kiemelten a Magyarországon használt tenyészszemle szabályzatban rögzített tenyészszemle rendezvények határon túli megtartására! (70%), egyesületi regisztráció támogatása (10%), ismeretlen származású egyedek állományába bevonási támogatása (15%), ismeretlen származású egyedek tenyésztésbe bevonás támogatása (5%), edukáció-továbbképzés (25%), szakmai anyagok több nyelven (10%), fajtavédelem (10%).

2., Pályázható csomagok HUKOSZ-MESZ partnerszervezetek részére

2.1. Ha a pályázó szervezet HUKOSZ partnerszervezete és Elhelyezési és Tenyésztői Programot működtetve pályázik:

Érték: max. 1.000.000.- szervezetenként.
Tartalma lehet (maximált részarányok): kennel és alomellenőrzés (15%), szakmai rendezvény (20%), törzskönyv vezetési támogatás (10%), egyesületi tag- és állomány regisztráció támogatása (10%), fajtamentés támogatása (25%), szakmai kiadványok, kommunikációs anyagok, szakmai dokumentumok készítése (25%), edukáció-továbbképzés (30%), fajtavédelem (15%).

2.2. Ha a pályázó szervezet HUKOSZ partnerszervezetként szakmai működése támogatására határon túli tenyésztőszervezettel együtt pályázik:

Érték: max. 1.000.000.- szervezetenként.
Tartalma lehet (maximált részarányok): szakmai rendezvény – kiemelten a Magyarországon használt tenyészszemle szabályzatban rögzített tenyészszemle rendezvények határon túli megtartására! (70%), edukáció-továbbképzés (25%), szakmai anyagok több nyelven (20%), fajtavédelem (5%).

Egyéb tudnivalók:

Pályázatot a HUKOSZ-MESZ tagszervezetei és partnerszervezetei adhatnak be tenyésztőszervezetként. Tagszervezetté válás szabályai a honlapunkon találhatók kifüggesztve. Ld. ASZ is.

Partnerszervezetnek jelentkezni írásban kell az iroda@magyarkutyafajtak.hu címen 30 napnál nem régebbi céges dokumentáció (Bírósági kivonat + aláírási címpéldány az elnöktől és amennyiben van, a megbízottjától. Utóbbi esetben megbízó levél is. Csatolandó még ez elnök aláírásával készült partnerségi szándéknyilatkozat).

Határon túli szervezetekkel közös pályázat esetén, a másik szervezetnek is szükséges a HUKOSZ-MESZ partnerszervezeti, vagy tagszervezeti státusz!

Egy pályázó egy pályázatot adhat be. Kivételt képez, ha határon túli szervezettel együtt pályázik, mert akkor beadható párhuzamosan az 1.1. és az 1.3., vagy a 2.1. és a 2.2. is.

Pénzügyi és számviteli, szakmai, vagy bármilyen bírósági eljárás alá vont szervezetek pályázatait nem fogadjuk be, illetve érvénytelennek tekintjük.

Egy fajtában lehet több támogatott szervezet. A szervezeti támogatás független ugyanazon fajtában korábban megítélt támogatásoktól. A támogatás szervezet specifikus. Más kinológiai, nem tenyésztőszervezetek részvétele a kivitelezésben jóváhagyás köteles.

A HUKOSZ-MESZ által részben, vagy egészben finanszírozott rendezvényeken a szakmai stáb megválasztásának kritériumai az Agrárminisztérium által, az adott fajtában meghatározott tenyésztési terv, vagy más eljárási dokumentáció szerint történik.

A pályázók a pályázatuk elbírálásáról írásbeli értesítést kapnak elektronikusan. A sikeres pályázók az elektronikusan kiküldött értesítőben kapják meg a további tennivalókat. A sikeres pályázók postai úton kapják meg a támogatási szerződést, amelyet legkésőbb 15 napon belül kell cégesen ellenjegyezve visszaküldeni postai úton irodánkba. (Ld. honlapon) A támogatási összeg folyósítása a támogatási szerződés pályázótól való visszaérkezésétől és annak jóváhagyásától számított 30 napon belül esedékes.

Valótlan adatok közlése esetén a pályázat érvénytelen, a támogatási összeg 8 napon belül az érvénytelenné válás napján érvényes banki alapkamattal növelt összeggel megnövelten, azzal együtt visszajár. 

A sikerrel pályázók az aláírt támogatási szerződés kelte előtt minden kötelemtől mentesen visszamondhatják a támogatás elfogadását.

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent állatvédelmi szervezetekkel, vagy oktatási- pedagógiai szervezetekkel, intézményekkel való együttműködés. (Igazolni kell. Igazoló szervezet, vagy intézmény által kiállított a pályázati évre érvényes igazolás együttműködésről.) Előnyt jelent a fajtamentésben szerzett tapasztalat. Előny a fajtában a nyitott törzskönyv alkalmazása. Előny az önálló törzskönyvezés megszervezése. Előny a HUKOSZ-MESZ és partnerei képzései egyéb szolgáltatásai alkalmazása a vállalásokban. Pl: HUKOSZ bírói testület tagjai, vagy MKSZ bírók alkalmazása. 

A pályázatok elbírálásánál a bírálatot végző bizottság kérhet maximum 2 alkalommal pontosítást a pályázótól. 

A sikeres pályázók a megvalósítási időszak alatt egy alkalommal módosíthatják a pályázati tételsort. A módosításokat írásbeli kérelemmel kell elektronikusan és postai úton is megküldeni. A HUKOSZ-MESZ a módosítást nem kötelezett elfogadni. 

A pályázat a HUKOSZ-MESZ saját és támogatói forrásaiból valósul meg.
Vállalási időszak: 2023.01.01-2023.12.31.

Pályázatok szerződéses partnerek részére