Rólunk

Tisztelt Érdeklődő!

A HUKOSZ - MESZ, azaz a HUKOSZ - Magyar Ebfajták Szövetsége a helyi és regionális civil társadalom, kutyás szervezetek, az Agrárminisztérium és tudományos intézetek hazai és nemzetközi közös akaratából jött létre azzal a céllal, hogy azt az eddig kilenc magyar kutyafajtát, amelyet a hungarikum törvény hungarikum kutyafajtaként definiál, képviselje.

A képviseletet a lehető legszélesebb körben és kitettségben képzeli el a szövetségi formában működő civil szervezetünk, amelyet a közgyűlés döntései alapján az Elnökség irányít. 2020. tavaszán indult el a szervezés és ebből 2020. ősz folyamán vált működő valósággá. Jelenleg 109 alapszervezetünk működik Magyarország határain belül tagjaink és szerződéses partnereink által. Teljes országos lefedettséggel és megszervezett módszertannal jutunk el a városoktól a legkisebb falvakig, egyenlő intenzitással és figyelemmel. Mentoraink és segítőink a fajtaképviselő tagszervezetek és a Tenyésztési Tanácsadó Testületünk által megfogalmazott, a hungarikum kutyafajtákra jellemző és igényelt körülmények, illetve helyzetek kialakításában, megóvásában és a veszélyhelyzetek elhárításában dolgoznak. Belső pályázataink a tagszervezeteknek szólnak, amelyekből a szakmai és általános céljaikhoz kapnak teljes körű támaszt. A szerződéses partnereinkkel speciális pályázatok keretében működtetünk együttesen és mentorálás útján is programokat. Külső tevékenységünk és pályázataink pedig a nem partner vagy tagszervezeteket, vállalkozásokat, vagy természetes személyeket segíti céljaik, törekvéseik megvalósításában rendszeres, cél szerinti lehetőségekkel.

Tevékenységünk szakmai fókusza a lehető legszélesebb. Ide tartozik az érintett kutyafajták biológiai megmaradása, egészsége, társadalmi elfogadottsága, támogatási rendszerei, funkció szerinti felhasználása, az ide kapcsolt gazdasági tevékenységek, társadalmi szolgáltatások. Regionális és helyi, esetenként témaszerűen országos civil hálózatok létrehozatala és működtetése. Irányítóhatósági kapcsolattartás és pályázatkezelés. A hungarikum kutyafajták életén keresztül aktívan segítjük a hazai és a határon túli magyar gazdasági előnyök kialakulását és erősödését. Különös tekintettel a kis- és középvállalkozások, a családi és magángazdaságok körére. Különös gonddal fordulunk a tudományos fórumok felé, amelyek folyamatosan és segítő módszertan szerint jelennek meg kiemelt nemzeti kutyafajtáink életében, azok tenyésztésében, felhasználásában, társadalmi értékének formálásában és kutatásában, a hagyományaik megőrzésében és megtartásában. Az így születő publikációkat közösen tesszük közzé és hazai, illetve nemzetközi tudományos fórumokon képviseljük. Célunk, hogy a hagyományérték gyakorlati és kulturális alkalmazhatósága egyaránt megmaradjon.

Szövetségünk előkészületi munkálataiban az egyik legmeghatározóbb pont a Hunnia Kuvasz Egyesület Elhelyezési és Tenyésztési Programja, amely az első, próbaév után van és a várakozásokon felüli sikert aratott az egyik hungarikum fajta, a kuvasz esetében. Ez a kísérleti mintaprogram a 2020. 01. 01-i bevezetése óta már mérhetően növelte az adott fajta regisztrált egyedeinek számát és segítette a tenyészegyedek egészségének megtartását, a fajta szempontjából fontos egyedek megtartása és információs közösség kialakulását. Tette ezt nem csak a saját támogatott programi keretein belül, de azokon kívül is egyaránt. Ez a mintaprogram egyben a HUKOSZ szakmai programjának mintaprogramja is.

Mondhatjuk tehát, hogy a várhatónál sokkal nagyobb az igény a hungarikum fajtákra egy jól meghatározott stratégia mentén. Az említett mintaprogram CSR támogató rendszerben megalapozva 2021-ben kerül kiterjesztésre igény szerint kutyás tagszervezeteinken keresztül a többi hungarikum fajtára. A HUKOSZ egy régóta esedékes, hiánypótló szervezet. Méltó keretrendszer a hungarikum fajták jövője megfogalmazásához és jelene megéléshez, a múltja tiszteletben való megtartásához. Rendezvényeinken a tag- és szerződéses partnerszervezeteken kívül a kapcsolódni szándékozókat, az érdeklődőket várjuk szeretettel.

A HUKOSZ Elnöksége